Cây cau lấy trái

  • Nguồn gốc: Đông Nam Á
  • Quy cách cây: Cây ươm hạt, chiều cao cây >10cm
  • Cự ly trồng: 2x2m
  • Thời gian thu hoạch: Trồng sau 2-3 năm cho hoa trái
Đặt sản phẩm này Chúng tôi sẽ xác nhận đơn hàng sau ngay khi có thể