Cây dồi ghép

  • Nguồn gốc: Việt Nam
  • Quy cách cây: Cây ghép, chiều cao cây >50cm
  • Cự ly trồng: 5x6m
  • Thời gian thu hoạch: Trồng sau 3 năm có thể cho hoa trái
Đặt sản phẩm này Chúng tôi sẽ xác nhận đơn hàng sau ngay khi có thể