Mít quả dài

  • Nguồn gốc: Thái Lan
  • Quy cách cây: Cây ghép, đường kính gốc 0.6-1.5cm, chiều cao chồi ghép >20cm
  • Cự ly trồng: 4x4m, 5x6m
  • Thời gian thu hoạch: Trồng sau 18 tháng cho hoa trái
Đặt sản phẩm này Chúng tôi sẽ xác nhận đơn hàng sau ngay khi có thể