Quýt đường

Liên hệ

  • Nguồn gốc: Ấn Độ và Trung Quốc
  • Quy cách cây: Cây ghép, đường kính gốc >0.8cm, chiều cao chồi ghép >40cm
  • Cự ly trồng: 3x3m, 4x4m
  • Thời gian thu hoạch: Trồng sau 2 năm cho hoa trái
Đặt sản phẩm này Chúng tôi sẽ xác nhận đơn hàng sau ngay khi có thể