Cây mắc mật

  • Nguồn gốc: Đông Nam Á
  • Quy cách cây: Cây ươm hạt, chiều cao cây >40cm
  • Cự ly trồng: 4x4m
  • Thời gian thu hoạch: Thu hoạch lá, trái
Đặt sản phẩm này Chúng tôi sẽ xác nhận đơn hàng sau ngay khi có thể