Cây phật phủ

  • Nguồn gốc: Trung quốc, Nhật Bản
  • Quy cách cây: Cây chiết, chiều cao cây >40cm
  • Cự ly trồng: 3x3m
  • Thời gian thu hoạch: Trồng sau 18 tháng cho hoa trái
Đặt sản phẩm này Chúng tôi sẽ xác nhận đơn hàng sau ngay khi có thể