Cây sưa đỏ

  • Nguồn gốc: Việt Nam
  • Quy cách cây: Cây ươm hạt, chiều cao cây >30cm
  • Cự ly trồng: 5x5m
  • Thời gian thu hoạch: Trồng sau >10 năm có thể cho hoa trái
Đặt sản phẩm này Chúng tôi sẽ xác nhận đơn hàng sau ngay khi có thể