Cây vối

  • Nguồn gốc: Chấu Á
  • Quy cách cây: Cây chiết, chiều cao cây >60cm
  • Cự ly trồng: 7x7m
  • Thời gian thu hoạch: Thu hoạch lá, nụ
Đặt sản phẩm này Chúng tôi sẽ xác nhận đơn hàng sau ngay khi có thể