Lựu thái

  • Nguồn gốc: Iran
  • Quy cách cây: Cây chiết, chiều cao cây >40cm
  • Cự ly trồng: 2x2m
  • Thời gian thu hoạch: Trồng sau 1 năm cho hoa trái
Đặt sản phẩm này Chúng tôi sẽ xác nhận đơn hàng sau ngay khi có thể