Ổi Ruby

  • Nguồn gốc: Đài Loan
  • Quy cách cây: Cây chiết, chiều cao cây >40cm
  • Cự ly trồng: 2.5×2.5m
  • Thời gian thu hoạch: Trồng sau 6 tháng có thể cho hoa trái
Đặt sản phẩm này Chúng tôi sẽ xác nhận đơn hàng sau ngay khi có thể