Tiêu vĩnh linh

  • Nguồn gốc: Qảng Trị, Việt Nam
  • Quy cách cây: Cây dâm cành, chiều cao cây >40cm
  • Cự ly trồng: 2x2m
  • Thời gian thu hoạch: Trồng sau 3 năm có thể cho hoa trái
Đặt sản phẩm này Chúng tôi sẽ xác nhận đơn hàng sau ngay khi có thể