Cà phê dây ghép

  • Nguồn gốc: Thuận An, Đắk Mil, Đắk Nông
  • Quy cách cây: Cây ghép gốc cf sẻ hoặc gốc cf mít, chiều cao cây >40cm
  • Cự ly trồng: 2x2m
  • Thời gian thu hoạch: Trồng sau 2 năm có thể cho hoa trái
Đặt sản phẩm này Chúng tôi sẽ xác nhận đơn hàng sau ngay khi có thể