Cà phê TR4 (138)

  • Nguồn gốc: Viện Eakmat nghiên cứu và phát triển, năm 2005 chính thức được Bộ Nông Nghiệp công nhận là giống quốc gia
  • Quy cách cây: Cây ươm hạt, chiều cao cây >30cm
  • Cự ly trồng: 2.5×2.5m
  • Thời gian thu hoạch: Trồng sau 3 năm có thể cho hoa trái
Đặt sản phẩm này Chúng tôi sẽ xác nhận đơn hàng sau ngay khi có thể