Cây đinh lăng

  • Nguồn gốc: Thái Bình Dương
  • Quy cách cây: Cây giâm hom, chiều cao cây >20cm
  • Cự ly trồng: 0.5×0.5m
  • Thời gian thu hoạch: Trồng sau 3 năm
Đặt sản phẩm này Chúng tôi sẽ xác nhận đơn hàng sau ngay khi có thể