Điều ghép PN1

  • Nguồn gốc: do Trung Tâm Điều thuộc Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Nghiệp Miền Nam – IAS nghiên cứu và tuyển chọn, công bố năm 1999.
  • Quy cách cây: Cây ghép, chiều cao cây >40cm
  • Cự ly trồng: 6x8m
  • Thời gian thu hoạch: Trồng sau 18 tháng có thể cho hoa trái
Đặt sản phẩm này Chúng tôi sẽ xác nhận đơn hàng sau ngay khi có thể