Cà phê thiện trường

  • Nguồn gốc: Lâm Đồng
  • Quy cách cây: Cây ươm hạt, chiều cao cây >30cm
  • Cự ly trồng: 2.5×2.5m
  • Thời gian thu hoạch: Trồng sau 3 năm có thể cho hoa trái
Đặt sản phẩm này Chúng tôi sẽ xác nhận đơn hàng sau ngay khi có thể