Quy trình duy trì – chăm sóc cây xanh công trình, cây bóng mát

Siêu Thị Nhà Nông phân tích cho khách hàng hiểu rõ thêm quy trình duy trì – chăm sóc cây xanh công trình, cây bóng mát từ lúc mới trồng hay những cây trồng lâu năm, cách tưới nước , bón phân …

Duy trì – Chăm sóc cây xanh công trình bóng mát

1. Phân loại cây bóng mát 

 • Cây bóng mát mới trồng: Cây sau khi trồng 90 ngày (kể từ ngày nghiệm thu bảo dưỡng cây trồng) đến 02 năm.
 • Cây bóng mát loại 1: Cây cao ≤ 6m và có đường kính thân cây ≤ 20cm
 • Cây bóng mát loại 2: Cây cao ≤ 12m và có đường kính thân cây ≤ 50cm
 • Cây bóng mát loại 3: Cây cao > 12m và có đường kính thân cây > 50cm
 • Trong đó : Đường kính thân cây tại chiều cao tiêu chuẩn (chiều cao 1,3m)

2. Duy trì cây bóng mát mới trồng (cây không có bồn cỏ gốc cây)

 • Thành phần công việc:
  • Tưới nước ướt đẫm gốc cây: 120 lần/năm.
  • Bón phân hữu cơ gốc cây thực hiện 1 lần/năm.
  • Sửa tán, tạo hình và tẩy chồi: dùng kéo ( hoặc cưa ) cắt tỉa những cành hoặc chồi mọc không thích hợp với kiểu dáng cần tạo thực hiện trung bình 4 lần/năm.
  • Chống sửa cây nghiêng: thực hiện trung bình 2 lần/năm.
  • Quét dọn, vệ sinh quanh gốc cây : Quét dọn rác xà bần quanh gốc cây, thu gom vận chuyển đến nơi quy định: 12 lần/năm.
  • Làm cỏ vun gốc: nhổ sạch cỏ dại quanh gốc cây, thu gom và vận chuyển đến đổ nơi quy định : 04 lần/năm.
  • Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sai khi thi công.

3. Duy trì thảm cỏ gốc cây bóng mát (diện tích thảm cỏ bình quân 3m2/bồn)

 • Thành phần công việc:
  • Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
  • Tưới nước bằng xe bồn.
  • Phát xén thảm cỏ và dọn dẹp vệ sinh thực hiện trung bình 8 lần/năm.
  • Làm cỏ tạp thực hiện trung bình 12 lần/năm.
  • Dọn vệ sinh rác trên thảm cỏ.
  • Trồng dặm cỏ 30%
  • Bón phân hữu cỏ thảm cỏ thực trung bình 2 lần/năm .
  • Phòng trừ sâu cỏ thực hiện trung bình 6 lần/năm.
  • Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công, chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.

4. Duy trì cây bóng mát loại 1 (cây không có bồn cỏ gốc cây)

 • Thành phần công việc:
  • Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.
  • Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông, an toàn lao động.
  • Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 02 lần/năm.
  • Tẩy chồi thực hiện trung bình 04 lần/năm.
  • Chống sửa cây nghiêng : thực hiện trung bình 1 lần/năm.
  • Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình 12 lần/ năm.
  • Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công
  • Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định

5. Duy trì cây bóng mát loại 2 (cây không có bồn cỏ gốc cây)

 • Thành phần công việc:
  • Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.
  • Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông, an toàn lao động.
  • Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 02 lần/năm.
  • Tẩy chồi thực hiện trung bình 02 lần/năm.
  • Gỡ phụ sinh, ký sinh thông thường và dọn dẹp vệ sinh : Tháo gỡ phụ sinh, ký sinh đeo bám ảnh hưởng đến sức sống cây trồng và mỹ quan đô thị.
  • Chống sửa cây nghiêng : thực hiện trung bình 1 lần/năm.
  • Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình 12 lần/ năm.
  • Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
  • Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.

6. Duy trì cây bóng mát loại 3 (cây không có bồn cỏ gốc cây)

 • Thành phần công việc:
  • Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.
  • Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông, an toàn lao động.
  • Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 02 lần/năm.
  • Gỡ phụ sinh, ký sinh thông thường và dọn dẹp vệ sinh : Tháo gỡ phụ sinh, ký sinh đeo bám ảnh hưởng đến sức sống cây trồng và mỹ quan đô thị.
  • Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
  • Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định

7. Giải tỏa cành cây gẫy

 • Thành phần công việc:
  • Cảnh giới giao thông.
  • Giải tỏa cành cây gẫy đổ, nhanh chóng giải phóng mặt bằng.
  • Cắt bằng vết cây gẫy, sơn vết cắt.
  • Dọn dẹp vệ sinh, thu gom cành lá, vận chuyển về vị trí theo quy định

8. Cắt thấp tán, khống chế chiều cao

 • Thành phần công việc:
  • Cảnh giới giao thông.
  • Cắt thấp tán cây, khống chế chiều cao, tùy từng loại cây, từng loại cành cụ thể mà cắt sửa theo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, khống chế chiều cao từ 8 đến 12m.
  • Thu dọn cành, lá cây, thu gom chuyển về vị trí theo quy định.

9. Gỡ phụ sinh cây cổ thụ

 • Thành phần công việc:
  • Cảnh giới giao thông.
  • Tháo gỡ phụ sinh, ký sinh đeo bám ảnh hưởng đến sức sống cây trồng và mỹ quan đô thị.

10. Giải tỏa cây gẫy, đổ

 • Thành phần công việc:
  • Nhận kế hoạch, khảo sát hiện trường, thông báo cắt điện.
  • Chuẩn bị dụng cụ giao thông, cảnh giới giao thông.
  • Giải tỏa cây đổ ngã, xử lý cành nhánh, thân cây, đào gốc, vận chuyển về nơi quy định phạm vi 5km, san phẳng hố đào gốc cây.
  • Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

11. Đốn hạ cây xanh công trình sâu bệnh

 • Thành phần công việc:
  • Khỏa sát, lập kế hoạch, liên hệ cắt điện, chuẩn bị dụng cụ, giải phóng mặt bằng, cảnh giới giao thông.
  • Đốn hạ cây, chặt, cưa thân cây thành từng khúc để tại chỗ.
  • Đào gốc sa lấp hoàn trả mặt bằng.
  • Thu gọn cành lá, vận chuyển gốc cây về nơi quy định, cự ly vận chuyển trong phạm vi 5km.
  • Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

12. Quét vôi gốc cây xanh công trình

 • Thành phần công việc :
  • Chuẩn bị, vận chuyển vôi và nước tôi vôi.
  • Lọc vôi, quét vôi gốc cao 1m tính từ mặt đất gốc cây, thực hiện bình quân 3 lần/năm.
  • Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
  • Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

>>> Các bài viết khác:

Ngoài ra, hãy thường xuyên truy cập Siêu Thị Nhà Nông để đọc thêm những thông tin hữu ích cho mình bạn nhé!


Siêu Thị Nhà Nông tự hào cung cấp giống cây trồng Nông lâm nghiệp; Cây ăn trái – Hoa kiểng – Hạt giống rau, hoa. Uy tín, chất lượng theo phương châm “Niềm tin nhà nông – Nâng tầm cuộc sống”, cùng sứ mệnh:
✔ Xây dựng một địa chỉ cung cấp các sản phẩm, uy tín tin cậy cho nhà nông;
✔ Đồng hành với nhà nông nâng cao giá trị sản phẩm nông sản, góp phần xây dựng một nền Nông nghiệp xanh – Rau trái sạch.
——————–
♻️ Niềm tin nhà nông – Nâng tầm cuộc sống
? 0977.35.42.79
✉️ info@sieuthinhanong.com.vn
? Lâm Đồng: Quốc lộ 55, Thôn 3, Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng.
? Đắk Nông: Quốc lộ 14, Thôn 6, Kiến Thành, Đắk R’Lấp, Đắk Nông. 

Trả lời