Chương trình: Về Trường

Chương trình: Về trường. Hướng tới kỉ niệm 15 năm thành lập trường THPT Lộc Thành (2000-2015) của Công ty Cổ phần Siêu thị nhà nông tổ chức… đã mang đến niềm vui và tự hào cho toàn thể học sinh và giáo viên trong trường.

Trả lời